• News

  Position:Home > Contact Us

  Contact Us
  JINGGONG MOULD MANUFACTURING CO., LTD.
 • +86-512-52506575/52506563
 • +86-512-52579166
 • Shajiabang Town East, Changshu, Jiangsu, China
 • [email protected]
 • http://www.jinggongmould.com http://www.csjg.com
 • Shunqiang Liu +86-13815284589
  Tel:+86-512-52506575
  Fax:+86-512-52579166
  E-mail:[email protected]
 • Chunming Ding +86-15050333292
  Tel:+86-512-52506575
  Fax:+86-512-52579166
  E-mail:[email protected]
 • Bindong Zhao +86-13806233228
  E-mail:[email protected]
 • Jian Zhao +86-13812800097
  E-mail:[email protected]
 • 

 • TEL:+86-512-52506575
 • FAX:+86-512-52579166
 • P.C.:215559
 • E-MAIL:[email protected]
 • ADD:Shajiabang Town East, Changshu, Jiangsu, China
 • URL:http://jinggongmould.com

            http://www.csjg.com

 • Copyright 2015 JINGGONG MOULD MANUFACTURING CO.,LTD
 • Support:eweb.cn